Abiks taotlejale

PLPK 2021 aasta taotlusvoorude info

 

PLPK projektitaotleja nõustamise ja hindamise kord 12.10.2021 

PLPK hindamiskriteeriumid 2021

Dokumentide näidised

 

Meede 1A. Covid – 19 Taasterahastu vahendite toel ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine

Taotluste vastuvõtt toimub 15.11.2021 kella 8.00-st kuni 19.11.2021 kella 16.00-ni. Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad.

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.

Taotluste vastuvõtt toimub 06.12.2021 kella 8.00-st kuni 10.12.2021 kella 16.00-ni. Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad.

Meede 2. Aktiivne kogukond.

Taotluste vastuvõtt toimub 06.12.2021 kella 8.00-st kuni 10.12.2021 kella 16.00-ni. Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

 

Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus.

Taotluste vastuvõtt toimub 06.12.2021 kella 8.00-st kuni 31.12.2021 kella 16.00-ni.
Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused.

Ühes taotlusvoorus maksimaalne investeeringu projektitoetus 70 000 eurot ja minimaalne 1000 eurot.
Üle-rannateeliste RR sündmuste turundamise ja korraldamise ühisprojektide elluviimine, 
RR visuaalsete ja interaktiivsete maamärkide (nende soetamine ja paigaldamine).

 

RIIGIHANKED

Taotleja (KOV,MTÜ,SA), kes on riigihanke kohuslane saab nõu ja infot küsida:

Riigihangete registri kasutajatugi register@riigihanked.riik.ee ; telef: 611 3693, 611 3703 (E-N 9:00-17:00, R 9:00-16:00)

Riigihangete seaduse nõustamine riigihanked@fin.ee ; 611 3701 (E-R  8:30-12:00)

Riigihangete keskkonna veebileht: www.riigihanked.riik.ee 

Riigihangete seadus

 

OBJEKTIDE TÄHISTAMINE

Tähistmise kord

LEADER toetuse raames tehtu tähistamise kohta leiate vajalikku infot siit

NB! Kõik objektid peavad lisaks Leader logodele olema tähistatud ka Pärnu Lahe Parnerluskogu logoga, mille leiate siit

PLPK LOGO 

Logode rida koos Pärnu Lahe Partnerluskogu logoga

LOGODE RIDA ASUB SIIN  (pane parempoolse hiireklõpsuga “salvesta pilt nimega”)

NB! loe kindlasti :  MEELDETULETUS PROJEKTI TEOSTAJATELE

VIITED

LEADER määrus, jõustub 18.05.2020

Põllumajandusministeerium

PRIA