topleft topright
Estonian - et
Üldinfo
PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU
    
Asutatud 16. detsember 2003, Audru vallas. Liikmeid 86, neist kohalikke omavalitsusi 9, 31 MTÜ-d, 42 ettevõtjat ja sihtasutusi 4.

Koostöövallad Audru, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Saarde, Sauga, Tahkuranna, Tõstamaa, Varbla.

Eellugu: Audru ja Sauga valla koostöö Soome sõprusvalla Jurvaga 

Juhatuses 19 liiget, esimees Rein Talisoo. Pärnu Lahe Partnerluskogu tegutseb 9 Pärnumaa valla territooriumil. Pärnu Lahe Partnerluskogu asub Pärnu maakonnas lõuna ja lääne osas, haarates enda tegevuspiirkonda Varbla, Koonga, Audru, Tõstamaa, Saarde, Sauga, Tahkuranna, Kihnu ja Häädemeeste vallad, moodustades koos 57,9 % Pärnumaa pindalast ja 6,15 % Eesti kogu territooriumist. Tegevuspiirkonna elanikkond on 22 163. Tegevuspiirkonda ühendab 240 km pikkune merepiir. Vaid kolmel Saarde, Sauga ja Koonga vallal ei ole merepiiri.

Pärnu Lahe Partnerluskogu keskendub strateegias 2007- 2013 elukeskkonna ja ettevõtluse arengule. Pärnu Lahe Partnerluskogu on koostanud oma tegevuse arendamiseks strateegia, mis keskendub kahele põhiteemale.

Esiteks elukeskkonna areng läbi seltsitegevuse arendamise ja väikeettevõtjate toetamine läbi uute lahenduste leidmise tootmises ja teenuste pakkumises. Esitasime taotluse 3 miljonile kroonile ülaltoodud teemade raames projektide elluviimiseks. Lisaks korraldatakse õppereise, arendatakse rahvusvahelist koostööd ja piirkonna ühtekuuluvust tugevdavaid ettevõtmisi nagu RANNAMÄNGUD.

 

PLPK strateegia

PLPK põhikiri

 

Koostööpartnerid Eestis:

MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu www.joemaa.ee

MTÜ Pärnumaa Kodukant www.parnumaakodukant.ee

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu www.kalanduskogu.ee

EV Põllumajandusministeerium www.agri.ee

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet www.pria.ee

Maamajanduse Infokeskus www.maainfo.ee

MTÜ Eesti Maaturism www.maaturism.ee

 

Rahvusvahelised partnerid:

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry . - Soome

Karhuseutu ry - Soome

Smälandi tegevusrühm - Rootsi

 

 

 

 

Tähtis teade

PLPK 18.-22. septembri 2017 TAOTLUSVOORU ESITATI:
MEEDE 1     32 projektitaotlust toetuse summas 656 476,47 eurot,
MEEDE 2     21 projektitaotlust toetuse summas 429 104,38 eurot,
MEEDE 3     2 projektitaotlust toetuse summas 80 000 eurot
Kokku 55 projektitaotlust toetuse summas 1 165 580,85 eurot

 

Audru
Audru Häädemeeste
   
 Kihnu  Koonga
Saarde
Sauga


 Tahkuranna Tõstamaa 
 
Varbla 

 

Joomla Template by Joomlashack
Joomla Templates by JoomlaShack Joomla Templates